Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol - Events Management

Proper curs: 2021 - 2022 (11a edició)

Inici: octubre del 2021

Final: juny del 2022

Horaris: Dimecres i dijous, de 17 a 21 hores. Esporàdicament algun dissabte al matí.

Aula: Edifici de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Plaça de Joan Coromines sn - Barcelona)

Llengües: català, castellà i anglès

Preu: 7.650€

 

Sol·licita una entrevista personal amb el director dels estudis: FORMULARI ENTREVISTA

 

 

Programa acadèmic 

  

Treball Final de Màster

El Treball Final de Màster es basa en el mètode de formació Learning by doing, que, dins el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), facilita l’acostament entre l’àmbit universitari i l’empresarial amb l’objectiu d’optimitzar l’aprenentatge de l’alumne i facilitar la seva entrada al món professional.

Al principi del curs, la direcció del màster convida una empresa, entitat o institució, la qual planteja un cas real que els estudiants, agrupats en equips de treball de 5 components com a màxim, han de resoldre mitjançant l’aplicació de les eines de relacions institucionals i l’organització d’un gran esdeveniment.

A final del curs cada grup ha de presentar la seva proposta al tribunal avaluador, format per representants de l’empresa, entitat o institució que ha fet l’encàrrec i pels directors del màster i altres professors.

En edicions anteriors, han participat: 

 

 

 

Pràctiques professionals

Per als estudiants que no tenen experiència en el sector, o que volen ampliar-la en àmbits diferents als seus, el màster ofereix places de pràctiques en sectors que puguin ser del seu interès.

Són pràctiques dirigides i tutoritzades per un coordinador propi. El màster ofereix un seguiment personalitzat de cada estudiant perquè les pràctiques que dugui a terme siguin les que més s’adeqüen als seus interessos. Al web del màster hi podeu trobar els convenis signats fins al curs actual: http://www.masterprotocol.cat/ca/practiques

Per matricular-se en aquesta optativa es demanarà que l’estudiant tingui disponibilitat per poder seguir correctament les pràctiques curriculars i, alhora, assistir a les sessions del màster.

 

  

Treball final (alternatiu a les Pràctiques)

Per als estudiants amb responsabilitats professionals que no els permeten desenvolupar pràctiques curriculars, el màster ofereix el projecte individual. L’estudiant haurà de presentar un projecte de millora de la direcció de relacions institucionals, d’esdeveniments o de protocol d’una entitat, empresa o institució amb la qual tingui vincles. El projecte estarà assessorat i dirigit permanentment per la direcció del màster.

 

 

Viatges i visites

L’èxit del màster es deu, principalment, al fort vincle amb institucions, entitats i empreses. Aquest vincle facilita les nombroses visites pràctiques a institucions, empreses i als espais on s'organitzen els principals esdeveniments de Catalunya, Madrid, Brussel.les i Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL

 

  1. Introducció a les relacions públiques i la seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics (2 ECTS)
  1. Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments (4 ECTS)
  1. Àrees d’especialitat de la direcció d’esdeveniments (12 ECTS)
Direcció d’esdeveniments oficials
Direcció d’esdeveniments empresarials o corporatius
Direcció d’esdeveniments culturals
Direcció d’esdeveniments esportius
Direcció d’esdeveniments MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions): anàlisi del sector del turisme de reunions
  1. Conceptualització, disseny, planificació i producció dels esdeveniments (8 ECTS)Introducció a la producció d’esdeveniments. Conceptualització dels esdeveniments: estratègia i creativitat
     
El valor del missatge: convertir-lo en experiència
L’espai de celebració com a estratègia de l’esdeveniment (amb visites pràctiques als espais on es celebren els esdeveniments més rellevants)
Els processos executius de la producció dels esdeveniments
Ús de la via pública per a la celebració d’esdeveniments
Noves tecnologies al servei dels esdeveniments: tendències actuals i futures
Seguretat integral als esdeveniments 
Accessibilitat de les persones amb discapacitat als esdeveniments
Gastronomia, hoteleria i turisme al servei de la direcció d’esdeveniments
Contractació de celebrities i ambaixadors de marca per als esdeveniments
  1. Relació amb els mitjans de comunicació des de la direcció d’esdeveniments (6 ECTS)
  1. Les relacions institucionals: la diplomàcia pública, la responsabilitat social corporativa, el patrocini i el mecenatge dels esdeveniments (6 ECTS)

La diplomàcia

La diplomàcia pública

Les relacions institucionals internacionals: les relacions efectives, els esdeveniments habituals i el protocol en diferents cultures

La Responsabilitat Social Corporativa

La gestió dels Public Affairs per part d’empreses i consultories

L’estratègia dels grups d’interès

El patrocini d’esdeveniments i el mecenatge  

  1. Eines transversals d’aplicació als esdeveniments (4 ECTS)

L’expressió oral

El Protocol i l’etiqueta

 

  1. Assignatures optatives

Per respondre a les necessitats de cada estudiant, el pla d’estudis del màster ofereix dues opcions d’assignatures optatives, que l’estudiant ha d’elegir en formalitzar la matrícula:

-              Pràctiques curriculars (6 ECTS)

Per als estudiants que no tenen experiència en el sector, o que volen ampliar-la en àmbits diferents als seus, el màster ofereix places de pràctiques en sectors que puguin ser del seu interès.

Són pràctiques dirigides i tutoritzades per un coordinador propi. El màster ofereix un seguiment personalitzat de cada estudiant perquè les pràctiques que dugui a terme siguin les que més s’adeqüen als seus interessos. Al web del màster hi podeu trobar els convenis signats fins al curs actual: http://www.masterprotocol.cat/ca/practiques

Per matricular-se en aquesta optativa es demanarà que l’estudiant tingui disponibilitat per poder seguir correctament les pràctiques curriculars i, alhora, assistir a les sessions del màster.

-              Projecte individual (6 ECTS)

Per als estudiants amb responsabilitats professionals que no els permeten desenvolupar pràctiques curriculars, el màster ofereix el projecte individual. L’estudiant haurà de presentar un projecte de millora de la direcció de relacions institucionals, d’esdeveniments o de protocol d’una entitat, empresa o institució amb la qual tingui vincles. El projecte estarà assessorat i dirigit permanentment pel director del màster.