Proper curs 2020 - 2021 (9a edició)

Inici: Divendres 16 d'octubre de 2020

Final: juny de 2021

Horaris: Dijous (de 18:30 a 21:30 hores) i divendres (de 16 a 20.30 hores). Esporàdicament algun dissabte (de 10 a 14 hores).

Aula: Edifici de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Plaça de Joan Coromines sn - Barcelona)

Llengües: català, castellà i anglès

 

Preu: 7.650€

Sol·licita una entrevista personal amb el director dels estudis: FORMULARI ENTREVISTA

 

 

 

Programa 

1. Introducció a les relacions públiques i la seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics (2 ECTS)

Marc teòric de les relacions públiques, les relacions institucionals, els esdeveniments i el protocol

Formalització de les relacions entre els líders d’opinió institucionals

Activitats, vincles i dimensió social

 

2. Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments (4 ECTS)

L’ordenament jurídic i aplicació al protocol. La normativa protocol·lària:

-          Articles de la Constitució espanyola

-          Articles de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

-          Reial decret 2099/1983, del 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de precedències a l’Estat

-          Decret 189/1981, del 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

-          Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (disposició derogatòria tercera: derogació del Decret 256/2004)

-          La simbologia de l’Estat: la bandera i l’himne

 

La figura de l’amfitrió

 

Classificació dels esdeveniments

-          Esdeveniments públics oficials

-          Esdeveniments públics no oficials

-          Esdeveniments privats

 

3. Àrees d’especialitat de la direcció d’esdeveniments (12 ECTS)

Direcció d’esdeveniments oficials

-          Conceptualització del Protocol com a eina de les Relacions Institucionals

-          L’amfitrió

-          Les presidències

-          Les invitacions

-          L’ordre de parlaments

-          Els tractaments

-          Els regals institucionals

-          Tècniques d’organització dels esdeveniments oficials habituals: audiències i recepcions, actes de primera pedra, inauguracions, lliuraments de premis, signatura de convenis, entre d’altres

-          Anàlisi de casos pràctics a càrrec dels seus responsables

 

Direcció d’esdeveniments empresarials o corporatius

-          Necessitats i estratègia en l’organització dels esdeveniments empresarials

-          Similituds i diferències amb els esdeveniments oficials

-          La presidència i la seva possible cessió a una autoritat

-          La precedència dels càrrecs empresarials

-          El convidat d’honor

-          Les possibles ordenacions dels convidats

-          Les precedències dels representants sindicals i patronals

-          Els regals

-          Tècniques d’organització dels esdeveniments empresarials habituals: reunions d’alt nivell, fòrums empresarials, àpats, juntes generals d’accionistes, inauguracions de seus i edificis, signatura de convenis, actes de primera pedra

-          Anàlisi de casos pràctics a càrrec dels seus responsables

 

Direcció d’esdeveniments culturals

-          Amfitrió i precedències de les institucions culturals

-          Rebudes i salutacions

-          Inauguracions de cicles, temporades, espectacles i altres esdeveniments

-          Festivals de música

-          Ubicació de les autoritats i convidats d’honor a les seus dels principals espais on es celebren esdeveniments culturals

-          Lloguer dels espais per a esdeveniments no culturals

-          Sessions pràctiques al Gran Teatre del Liceu, a l’Auditori de Barcelona, a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Palau de la Música Catalana i al Teatro Real de Madrid, entre altres

-          Anàlisi de casos pràctics a càrrec dels seus responsables

 

Direcció d’esdeveniments esportius

-          Normativa que regeix els esdeveniments esportius, en funció de cada especialitat

-          Federacions esportives i les seves normes

-          Principals premis esportius

-          Lliuraments de premis i ús adequat dels himnes oficials

-          Organització de certàmens esportius de participació pública: carreres, maratons esportives i altres esdeveniments

-          Patrocini d’esdeveniments esportius i els seus condicionants

-          Protocol olímpic: invitacions, acreditacions, bandera olímpica, flama olímpica, cerimònia d’obertura, lliurament de medalles, cerimònia de cloenda

-          Anàlisi de casos pràctics a càrrec dels seus responsables

 

Direcció d’esdeveniments MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions): anàlisi del sector del turisme de reunions

-          Mercat associatiu

-          Mercat corporatiu

-          Mercat governamental

-          Assessorament i planificació

-          Tasques de la Secretaria Tècnica

-          Tasques de la Secretaria Científica

-          Tasques de la Secretaria d’Exposició

-          Contractació de serveis i logística

-          Serveis oferts per les agències de viatges

-          Tendències en el mercat de congressos

 

4. Conceptualització, disseny, planificació i producció dels esdeveniments (8 ECTS)

Introducció a la producció d’esdeveniments. Conceptualització dels esdeveniments: estratègia i creativitat

El valor del missatge: convertir-lo en experiència

L’espai de celebració com a estratègia de l’esdeveniment (amb visites pràctiques als espais on es celebren els esdeveniments més rellevants)

Els processos executius de la producció dels esdeveniments

-          Relat

-          Treball de continguts

-          Guions

-          Escaletes i timings

-          Programa

-          Control pressupostari        

 

Ús de la via pública per a la celebració d’esdeveniments

 

Invitacions efectives i materials de comunicació vinculats als esdeveniments

-          Materials off line: logotip, papereria bàsica, invitacions, sobres, cartells, tríptics, programes, minutes, presentacions PPT, identificacions i acreditacions, merchandising, vídeo...

-          Materials on line: mailing, banners, newsletters, web, xarxes socials...

 

Noves tecnologies al servei dels esdeveniments: tendències actuals i futures

Seguretat integral als esdeveniments 

Accessibilitat de les persones amb discapacitat als esdeveniments

 

Gastronomia, hoteleria i turisme al servei de la direcció d’esdeveniments

-          Gastronomia

-          Elecció dels plats

-          Menú

-          Servei extern d’àpats (càtering)

-          Muntatge, tipologia i distribució de taules

-          Enologia

-          Elecció dels vins

 

Contractació de celebrities i ambaixadors de marca per als esdeveniments

 

5. Relació amb els mitjans de comunicació des de la direcció d’esdeveniments (6 ECTS)

 

Similituds i diferències entre el llenguatge institucional i el llenguatge dels mitjans de comunicació

Introducció en èxit o fracàs de la comunicació

 

Les claus del llenguatge dels mitjans audiovisuals

-          Els textos

-          Els àudios 

-          Les imatges

-          El guió 

-          Com podem ser atraients?  

 

Cas pràctic: les claus dels mitjans audiovisuals en un esdeveniment

 

Com funciona una redacció?

            La relació amb els mitjans de comunicació

 

Conflicte d’interessos comunicatius

 

Quan sortim als mitjans?

-          La recerca d’oportunitats

-          La gestió de crisi

-          La cobertura d’esdeveniments

-          La retransmissió d’esdeveniments

 

Anàlisi de les accions per arribar als mitjans de comunicació

-          El comunicat de premsa

-          La nota de premsa

-          La roda de premsa

-          El dossier de premsa 

-          Els contactes informals

-          Altres fórmules

 

Els drets i deures dels mitjans de comunicació i els drets dels espectadors

-          Veracitat vs. veritat

-          El dret a rectificació

-          Les demandes i accions judicials contra els mitjans de comunicació

 

Els gabinets de premsa corporatius i institucionals

-          Organització i objectius

-          Les claus del seu funcionament

 

Audiències i consum. Internet i xarxes socials, el mitjà amb més creixement. El cas d’Instagram

 

6. Les relacions institucionals: la diplomàcia pública, la responsabilitat social corporativa, el patrocini i el mecenatge dels esdeveniments (6 ECTS)

La diplomàcia

-          Consideracions generals

-          El Conveni de Viena sobre les Relacions Diplomàtiques

-          Les representacions diplomàtiques

-          El Conveni de Viena sobre les Relacions Consulars

-          Les comunicacions habituals

-          Les visites oficials i les visites d’estat

-          La representativitat

 

La diplomàcia pública

 

Les relacions institucionals internacionals: les relacions efectives, els esdeveniments habituals i el protocol en diferents cultures

-          Món Àrab

-          Japó

-          Xina

-          Regne Unit

 

La Responsabilitat Social Corporativa

La gestió dels Public Affairs per part d’empreses i consultories

L’estratègia dels grups d’interès

 

El patrocini d’esdeveniments i el mecenatge

-          Introducció

-          Sponsorship Management

-          Noves plataformes, el futur del patrocini

-          Construcció d’un territori de marca: territori, cultura i festivals de música

-          Patrocini internacional i l’activació del patrocini digital

-          Patrocini fiscal

-          Mecenatge

 

7. Eines transversals d’aplicació als esdeveniments (4 ECTS)

 

L’expressió oral

-         La gestió del temps

-         Els discursos

 

El Protocol i l’etiqueta

-        La gestió estratègica de la imatge personal

-        La gestualitat

-        L’etiqueta dels esdeveniments públics i privats

-        El comportament a taula

 

Viatges i visites pràctiques a institucions, empreses i mitjans de comunicació

Catalunya

-          Abadia de Montserrat

-          Auditori de Barcelona

-          Delegació del Govern a Catalunya

-          FC Barcelona

-          Fira de Barcelona

-          Gran Teatre del Liceu

-          Palau de la Generalitat de Catalunya

-          Palau del Parlament de Catalunya

-          Palau de la Música Catalana

-          Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya

-          Televisió de Catalunya

-          Altres

Madrid

-          Congrés dels Diputats

-          Senat

-          Palau Reial

-          Teatre Real

-          Altres  

 

Brussel·les

-          Parlament Europeu

-          Consell d’Europa

Roma

-          Secretaria d’Estat del Vaticà

-          Ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu

-          Seu de la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura)

-          Seu de l’Orde Sobirà i Militar de Malta

 

8. Treball Final de Màster (12 ECTS)

El Treball Final de Màster es basa en el mètode de formació Learning by doing, que, dins el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), facilita l’acostament entre l’àmbit universitari i l’empresarial amb l’objectiu d’optimitzar l’aprenentatge de l’alumne i facilitar la seva entrada al món professional.

Al principi del curs, la direcció del màster convida una empresa, entitat o institució, la qual planteja un cas real que els estudiants, agrupats en equips de treball de 5 components com a màxim, han de resoldre mitjançant l’aplicació de les eines de relacions institucionals i l’organització d’un gran esdeveniment.

A final del curs cada grup ha de presentar la seva proposta al tribunal avaluador, format per representants de l’empresa, entitat o institució que ha fet l’encàrrec i pels directors del màster i altres professors.

En edicions anteriors, han participat en el Treball de Final de Màster amb l’encàrrec d’un cas per als nostres estudiants: AGBAR, Gran Teatre del Liceu, CAPSA (Central Lechera Asturiana - ATO), Carburos Metálicos, Intermon, ABERTIS, Creu Roja i Govern d’Andorra.  

 

9. Assignatures optatives

Per respondre a les necessitats de cada estudiant, el pla d’estudis del màster ofereix dues opcions d’assignatures optatives, que l’estudiant ha d’elegir en formalitzar la matrícula:

 

-              Pràctiques curriculars (6 ECTS)

Per als estudiants que no tenen experiència en el sector, o que volen ampliar-la en àmbits diferents als seus, el màster ofereix places de pràctiques en sectors que puguin ser del seu interès.

Són pràctiques dirigides i tutoritzades per un coordinador propi. El màster ofereix un seguiment personalitzat de cada estudiant perquè les pràctiques que dugui a terme siguin les que més s’adeqüen als seus interessos. Al web del màster hi podeu trobar els convenis signats fins al curs actual: http://www.masterprotocol.cat/ca/practiques

Per matricular-se en aquesta optativa es demanarà que l’estudiant tingui disponibilitat per poder seguir correctament les pràctiques curriculars i, alhora, assistir a les sessions del màster.

 

-              Projecte individual (6 ECTS)

Per als estudiants amb responsabilitats professionals que no els permeten desenvolupar pràctiques curriculars, el màster ofereix el projecte individual. L’estudiant haurà de presentar un projecte de millora de la direcció de relacions institucionals, d’esdeveniments o de protocol d’una entitat, empresa o institució amb la qual tingui vincles. El projecte estarà assessorat i dirigit permanentment pel director del màster.